9/26/2011

פנצרייה - אלכס נוסקוב

במהלך השוטטות ברחובות צאנדיגאר, נתקלתי בפנצרייה מאולתרת לצידי הכביש. בעולם המודרני כבר אין שימוש בטכניקה המיושנת של מציאת חורים בגלגל באמצעות מים. הפנצרייה המאולתרת יכולה להוות המשך לדיון משבוע שעבר, אשר עסק בשאלה- מה הוא הבית המינימלי ומה הוא המרחב הנדרש לבן אדם כדי להתקיים ולהתפרנס. במקרה של הפנצרייה לאופניים מספיק מקור מים קטן לבדיקת החורים בפנימית ועץ לתליית הפנימיות לייבוש.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.