Showing posts with label DIyoA. Show all posts
Showing posts with label DIyoA. Show all posts

6/14/2011

ושוב קריסה...

בגלל המשקל העצמי של המשקופים אין הם מחזיקים את הכיפה במקומה.
הפתרון:
1) יצירת פתח יחיד לכיוון העץ הקרוב ומניעת קריסה של צד אחד לפחות. עדיין צריך לטפל בשני...

נסיונות למניעת קריסה6/09/2011

התקדמות- תמונות ראשוניות

סיימנו לתקן את רוב הכריות - כרגע נותרו 3 בעייתיות.
לאחר ניפוח כל המבנה נעשה ברור שיש צורך בחיזוקים בפתחי המבנה.
אנחנו מנסות לחשוב על "משקופים" שונים שניתן לעשות (כרית ארוכה המקופלת למשולש, כרית דונאט (עם חור) או פצפצים מגולגלים על עצמם כמו גליל) שילחצו על המבנה בנקודות הפתחים וימשיכו את עקרון הלחיצה.
נעדכן בהמשך את התקדמותנו.


inflation5

חורים...

6/04/2011

התחלת הניפוח

התחלנו לנפח את המבנה במלואו, כרגע מתוך 33 כריות מ-12 יוצא האוויר.
אנחנו מנסות לאתר ולתקן את החורים ולהחליף את הכריות שלא ניתנות לתיקון.


ניפוח ואחסון

5/24/2011

meanwhile

התחלנו לנפח את הכריות שכבר הלחמנו ולשחק עם החיבורים ביניהן ובחינת הצורה המתקבלת של המבנה הסופי דרך פריסות שונות
inflation3

IN AN ABSOLUT WORLD