7/07/2010

אופן הרכבת פנל ומרכיביו


חיבור פאנל משני חלקים

אופן חיבור בין שני פנלים


תקרה בשיפוע

הרצפה בלי ניילון

שינוע המבנה

הרכבת התקרה