Showing posts with label כיפות. Show all posts
Showing posts with label כיפות. Show all posts

3/01/2009

Buckminster “Bucky” Fuller: Dome, 1954למרות שאולי הומצאה קודם, הכיפה הגיאודזית מזוהה עם בקמינסטר פולר בסדרה ארוכה של פרויקטים שהחל לפתח החל מתחילת שנות ה- 50 שהדגימו את הרעיון במגוון קני מידה, מקירוי עיר שלמה ועד למחסה לאדם יחיד.

2/25/2009

אדם גלבוע, ענת דהרי, יונתן מצרי: קוקה-אין (2006)

מבנה מאת אדם גלבוע, ענת דהרי, יונתן מצרי שהוקם במסגרת תרגיל "ארכיטקטורה ספונטנית" במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל בשנת 2006. המבנה הוקם בחצר אחורית של בית נטוש בשכונת רחביה.

שלד המבנה הוא כיפה גיאודזית העשויהמבקבוקי פלסטיק (ליטר פלוס - קוקה קולה וספרייט. המעטפת עשויה מניילונים ומחוט שפגט. העלות הכוללת של המבנה היתה 36.00 ש"ח.לאחר ההגשה, המבנה נשאר בחצר ואוכלס על ידי הומלס במשך שלושה שבועות, עד להריסת הבית שבחצרו הוא הוקם.