Showing posts with label גבריאל וסיימון. Show all posts
Showing posts with label גבריאל וסיימון. Show all posts

5/07/2010

סיימון וגבריאל - "טנסגריטי"

עירוב - דריב


שלב א' - הצגת הטנסגריטי - שיטה בה מוטות וחוטים יוצרים קונסטרוקציה חזקה אשר מסוגלת להתקפל, פיתוח ראשוני של הצורה.שלב ב'- הפיכת הצורה הגאומטרית לחלל מגורים


פריסה של המעטפת


שלב ג' - חלל המורכב ממוטות פלסטיק ומחברים אלסטיים
שלב ד'- חלל חצי כדורי מתקפל