5/07/2010

סיימון וגבריאל - "טנסגריטי"

עירוב - דריב


שלב א' - הצגת הטנסגריטי - שיטה בה מוטות וחוטים יוצרים קונסטרוקציה חזקה אשר מסוגלת להתקפל, פיתוח ראשוני של הצורה.







שלב ב'- הפיכת הצורה הגאומטרית לחלל מגורים






פריסה של המעטפת


שלב ג' - חלל המורכב ממוטות פלסטיק ומחברים אלסטיים




שלב ד'- חלל חצי כדורי מתקפל