Showing posts with label עודד וידר. Show all posts
Showing posts with label עודד וידר. Show all posts

11/21/2011

מבנה מספר 4 | Pavilion No.4


עקרונות חומריים
מבנה עמיד לאורך שנים שדורש מינימום תחזוקה.
בכל התלבטות על חומר, נבחר בזול ובזמין ביותר (משיקולי הורדת עלויות ותחזוקה עתידית).
החומר המקומי לא יגביל לשימוש המקומי המקובל באותו חומר.
:Material principles
.Resistant structure, requiring minimal maintenance
In any hesitation or Thoughts about the material for the structure
we will selected the most cheap and available material ,for reasons of reducing future maintenance costs
Local material will not by restrict for the local Common use of the mateiral
החומרים
עמודי בטון פריקסט, לבנים אדומות, פלחי מתכת
Materials
concrete pillars, red brick, metal segmentעקרונות עיצוביים:
מעטפת דקה ככל שניתן לטובת חלל שימושי גדול ורב תכליתי ככל שניתן.

:Design principles
.shell thin as possible for a large multipurpose space as possible


דרגות של הפרדה:
אטימת קיר מזרחי לשימוש לוח/מחשב,סגירה חלקית של קיר צפוני כלפי הכיתה השכנה,קיר מערבי פתוח כלפי הגינה.
:Degrees of separation
East wall sealed for Table / computer, North wall partially closing Because of the classroom next door, West wall is open to the garden


עקרונות פרטים:
אתגר דיוק הדרוש בפרטים, ביחס למרחב הטעות המקומי והאנושי,
ייפתר על ידי הכנסת חלקים טרומיים וחיבור סופי באתר.
:Details principles
The accuracy of the the details is a challenge ,compared to the local and human error, resolved by inserting prefabricated parts and final connection on the site9/26/2011

המדרגות הלולייניות בנויות ממודול קבוע העובד בלחיצה. המודול כולל חוליה בעמוד המרכזי, המדרגה עצמה- שחלקה חופף לבאה מעליה, וזיז המתחבר לבניין הגליל ההיקפי.

צולם בדדה- הארי, באר המדרגות, אחמדבד

9/17/2011

PARACHUTE TENT


ֿֿצפון הודו, חבל לדאק. במקביל לבנייה הטיבטית המסורתית בלבני בוץ, מקימים רועי העדרים בקתות אבן בשטחי המרעה המרוחקים.

באזור למוד קרבות זה, מקבלים המקומיים מצנחים משומשים, פגי תוקף, מכוחות הצבא הרבים היושבים במחנות קבע לאורך הכבישים.

הרועים בונים קיר אבנים מעגלי בגובה של 80-100 ס"מ ועליו פורשים את המצנח. במרכז ממקמים סנדה. קיר האבנים מגן מרוח בגובה שכיבה, המצנח מסוכך מגשם ושמש.


אסלה


האסלה במלון מפגישה בין מזרח למערב.

על ידי חתך פשוט המשלב את שתי האופציות, היא מותאמת להודים ומערביים כאחד.