5/25/2011

הגשה סופית

הגשת סוף הסמסטר תיערך במגרש ברחוב מורה נבוכים ביום ראשון 19 ליוני בשעה 17:00.
לאחר ההגשה, הסטודנטים יישארו לישון במבנים. על המבנים להתפרק למחרת בבוקר ועל השטח להישאר נקי.

למחרת היום, ביום שני ה- 20 ביוני, תיערך הגשה כלל שכבתית במחלקה שבה יוצגו עבודות נבחרות מכל סטודיו. אני מבקש שכל צוות יתעד היטב את תהליך ההקמה והפירוק, וכן לתעד את הקמתה ופירוקה של כל ההתנחלות, על מנת לאפשר הצגה למחרת לכלל הסטודנטים במחלקה.

5/24/2011

meanwhile

התחלנו לנפח את הכריות שכבר הלחמנו ולשחק עם החיבורים ביניהן ובחינת הצורה המתקבלת של המבנה הסופי דרך פריסות שונות
inflation3

IN AN ABSOLUT WORLD

5/23/2011

אוהל מבטון


http:

http://www.concretecanvas.co.uk/CCVTF/CC%20VT/concretecanvas.pdf