Showing posts with label S.A.P. Show all posts
Showing posts with label S.A.P. Show all posts

6/20/2013

הספירה לאחור החלה

מודל ריינו.

 מעטפת
 פרט חיבור המעטפת לקונסטרוקציה
 המעטפת


 
חיבור הקשת לעמוד.
מודל ריינו

5/17/2013

התקדמות

תכניות - מיקום בשטח. 

מידות של המבנה:


43 שורה אדומה + 2 רגליים בכל צד

38 שורה סגולה הצמודה לה (ללא רגליים)

- 81 חתיכות בסה"כ בקשת
40 שורות של קשתות
3240 סה"כ חלקים
המבנה בתלת מימד :
ניסיונות צבע :
תהליך חיבור הפרגמנט:


המבנה במגע עם הקרקע (מתייצב ע"י יתדות):
  

המכשיר:ניסיון מכשיר נוסף:לאחר שהפרגמנט מוכן-הפרגמנט עובר מכשיר המסמן את אזורי החיתוך לחיבור בין פרגמנט לפרגמנט.