6/20/2013

הספירה לאחור החלה

מודל ריינו.

 מעטפת
 פרט חיבור המעטפת לקונסטרוקציה
 המעטפת


 
חיבור הקשת לעמוד.
מודל ריינו

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.