4/24/2009

http://www.youtube.com/watch?v=q_2zYFV0Sbs&feature=related
איך עושים קופסאות קרטון גלי

4/20/2009

בניית גג צפחה- הסבר די יסודי ומעניין..שווה להכנס

http://www.youtube.com/watch?v=bS7rtpG8i2w

אדריכלות ספונטנית, בוקר חג שני של פסחאדריכלים: אוריה בושי (נ' 2006) ונמרוד בושי (נ' 2004)

הגשת ביניים - 30 באפריל 2009: סוף שלד

הגשת הביניים תתקיים במועד המתוכנן, ב- 30 באפריל.
בהגשה יהיה עליכם להציג שלד גמור שעומד באתר הבנייה.

4/19/2009

חול המועד


אבטיפוס ראשון לשלד


שמירה על מחברי "תפירה" ע"י קשירות.
מודל 1:5 של השלד (ללא עמודי התמיכה התחתונים - גובה 1.5 ומעלה)