Showing posts with label תרגיל ספונטני וקצר #2. Show all posts
Showing posts with label תרגיל ספונטני וקצר #2. Show all posts

5/04/2009

תרגיל ספונטני וקצר #2

תרגיל ספונטני וקצר #2, עד יום חמישי ה- 14 במאי בבוקר (שזאת גם ההגשה הבאה):

הנושא: מבט ראשון על בצלאל, הסטודיו האידיאלי.

האתר:
סטודיו ארכיטקטורה ספונטנית, קומת קרקע, בניין בצלאל ההיסטורי, רח' בצלאל 1, ירושלים

הלקוח:
המערכת, עמית מנדלקרן, שרון רוטברד

המשתמש:
משתתפי הסטודיו (אתם), עמית מנדלקרן, שרון רוטברד

התקציב:
0.00 ש"ח

הבריף:
כל מי שאי פעם חווה אהבה ממבט ראשון יודע מה משמעותו של מבט ראשון. מכיוון שזהו הסטודיו הראשון הנגלה לעין המבקר, עליכם מוטל לקבוע, לטוב או לרע, מה יהיה אותו מבט ראשון על המחלקה לארכיטקטורה של בצלאל.
עליכם יהיה

א: למצוא קונספט
ב: לכתוב פרוגרמה
ג: להשלים את הביצוע עד בוקר ה- 14 במאי

התרגיל הוא קבוצתי.

בהצלחה!