Showing posts with label טלי סרברו. Show all posts
Showing posts with label טלי סרברו. Show all posts

11/21/2011

מבנה מספר 4 | Pavilion No.4


עקרונות חומריים
מבנה עמיד לאורך שנים שדורש מינימום תחזוקה.
בכל התלבטות על חומר, נבחר בזול ובזמין ביותר (משיקולי הורדת עלויות ותחזוקה עתידית).
החומר המקומי לא יגביל לשימוש המקומי המקובל באותו חומר.
:Material principles
.Resistant structure, requiring minimal maintenance
In any hesitation or Thoughts about the material for the structure
we will selected the most cheap and available material ,for reasons of reducing future maintenance costs
Local material will not by restrict for the local Common use of the mateiral
החומרים
עמודי בטון פריקסט, לבנים אדומות, פלחי מתכת
Materials
concrete pillars, red brick, metal segmentעקרונות עיצוביים:
מעטפת דקה ככל שניתן לטובת חלל שימושי גדול ורב תכליתי ככל שניתן.

:Design principles
.shell thin as possible for a large multipurpose space as possible


דרגות של הפרדה:
אטימת קיר מזרחי לשימוש לוח/מחשב,סגירה חלקית של קיר צפוני כלפי הכיתה השכנה,קיר מערבי פתוח כלפי הגינה.
:Degrees of separation
East wall sealed for Table / computer, North wall partially closing Because of the classroom next door, West wall is open to the garden


עקרונות פרטים:
אתגר דיוק הדרוש בפרטים, ביחס למרחב הטעות המקומי והאנושי,
ייפתר על ידי הכנסת חלקים טרומיים וחיבור סופי באתר.
:Details principles
The accuracy of the the details is a challenge ,compared to the local and human error, resolved by inserting prefabricated parts and final connection on the site11/19/2011

Presentation day.wmv

ההגשות, שהתקיימו ביום האחרון בהלוואד, היו עבור כולנו יום מרגש במיוחד.בתום שלושה שבועות מאתגרים, אינטנסיביים, מעשירים וקשים הגיע סוף סוף הרגע בו חנכנו את ארבעת כיתות הלימוד.יום חנוכת מבנה הוא אירוע מרגש עבור כל ארכיטקט ותיק וחדש כאחד,אך הדבר מכיל קסום נוסף כאשר מדובר במבנה הראשון שלך. שמחנו לגלות שגם עבור חברי הקהילה האירוע היה משמעותי והיה כייף לחלוק את ההתרגשות איתם.חברי הקהילה העניקו לנו מתנה נוספת כאשר ערכו עבורנו טקס הודי מקומי ולא ניתן לתאר את התחושות שהציפו את כולנו באותם רגעים קסומים.
תוויות:

11/07/2011

שטח יחף הלוואד

שטח יחף
תכנון שטח משותף:

הוסף תמונה
ביום הראשון בחווה לידע חקלאי בהלוואד כאשר הוצג בפנינו התרגיל, לתכנון ארבע כיתות לימוד בגודל של כ-15 מ"ר כל אחת, קבלנו כל חברי הסטודיו החלטה משותפת- לייצר פלטפורמה אחידה לארבעת כיתות הלימוד.
החלטה זו הובילה לתחימת אזור הפרויקט, חלוקת שטחים מסודרת בין הקבוצות, וקביעת מגבלות לכל מגרש. התוצר של תכנון זה היה התב"ע של הפרויקט.
לאחר דיונים רבים ומדידת השטח גובשה התוכנית הסופית שאפשרה את תחילת העבודה והנחת היתד הראשון.
התוכנית שורטטה ע"י טל תומר ורונן סרודי.
השטח המחבר בין המבנים זכה לכינוי השטח היחף, שטח המגדיר הפרדה מהקרקע ומאפשר הורדת הנעלים בכניסה למתחם הפרויקט, דבר חשוב מאוד בתרבות ההודית.
ביום האחרון בחווה הצטרפו לעבודה מתנדבים מהכפרים באזור ועזרו לנו לרצף את השטח היחף.
העבודה המשותפת הייתה לחוויה בלתי נשכחת ונדהמנו מהיעילות בה הדברים נעשו כאשר קיימת מטרה הברורה לשני הצדדים.

את שיתוף הפעולה בין הסטודנטים למתנדבים אפשר לראות בסרטון הקצר שהועלה לבלוג.

9/18/2011

הובלה- טלי סרברו
High Tech - Low Tech - מפגש בין שתי תרבויות
בעינים מערביות אין דבר יותר "יעיל" מלהוביל קרח באופניים בחום של הודו,
אין דבר יותר סיזיפי מלדווש עגלה עמוסה למכביר בבלוני גז
ואין דבר מתקדם יותר מלהוביל מי גשמים לטובת השקייה.