Showing posts with label תרגיל. Show all posts
Showing posts with label תרגיל. Show all posts

3/07/2011

התנחלות מורה נבוכים

אתר:
גינה זמנית, רח' מורה נבוכים, שכ' שפירא, תל אביב

פרוגרמת תכנון:
במהלך השבוע שבין ה- 19 וה- 23 ביוני 2011 תוקם בשטח החורשה הזמנית שברחוב מורה נבוכים פינת רחוב התיבונים התנחלות זמנית בת מספר ביתנים בני 10 מ"ק כ"א. לאחר תום הפרויקט תפורק ההתנחלות, וכל החומרים יפונו באופן שייקבע מראש.
המבנים ישמשו את המתנחלים לשינה בשעות הלילה. יש להוסיף להם שימוש נוסף, פרטי או ציבורי, לשעות היום.
לצורך הקמת המבנה ניתן להשתמש ב- 3 חומרים לכל היותר. ניתן להקצות 2 חומרים נוספים למטרות ציבוריות.


על כל אחד מהצוותים להגיש הצעה להתנחלות.
ההצעה תהיה מורכבת משני חלקים, חלק אחד ל"תב"ע" של ההתנחלות (1 פאנל 100/70+מודל) וחלק לשני לארכיטקטורה של המבנה (2 פאנלים 100/70+מודל אחד לפחות). :

א. פאנל 1 : תכנית מצבית כללית של ההתנחלות ב 1:500, מודל 1:500.
התכנית תקבע את ה"תב"ע" של ההתנחלות - אופן הצבת המבנים בשטח, כללי בנייה, גישה, תשתיות, נוכחות כללית, התכנית תקבע את אופייה הקהילתי והציבורי של ההתנחלות, ואת העמדת המבנים. תקבע ותאפיין במידת הצורך שימושים ומבנים ציבוריים או משותפים, את אפיונה החזותי, את היחסים שלה עם הסביבה במהלך שעות היממה.
באפשרות המתכננים להוסיף 2 חומרים נוספים על ה- 3 שמיועדים לפרויקט האישי של הצוות, ובלבד שיהיו ניועדים אך ורק למטרות ציבוריות.

ב. פאנל 2 ו- 3 : הצעה למבנה לדוגמה
ההגשה תכלול:
- דימוי חזותי או רעיוני, תוכניות, חתכים, פריסות ומודל ב- 1:5
- מבחר פרטי מעטפת עקרוניים, שרטוטים ומודלים או פרוטוטיפים ב,1:2 או ב- 1:1
- כתב כמויות, הערכה תקציבית אם יש (רצוי מאוד שתהיה קרובה לאפס), מקורות וספקים, תרחיש לגמר הפרויקט: סילוק, מיחזור או שימוש עתידי

הגשה: יום חמישי 14 באפריל 2011
בתום ההגשה והדיונים על הפרויקטים תיבחר הצעה אחת מבין ההצעות שיוגשו בפאנל 1.
ההצעה תיבחר בהליך דמוקרטי על ידי הסטודנטים. שימו לב, במידה שזה יתבקש, תחייב בהמשך העבודדה את התאמת הפרויקטים לתב"ע שנקבעה.

4/08/2010

לוח הגשות

יום ה' 24/2 - הגשה (מצגת): פרויקט לדריב: לילה אחד בחוץ

יום ה' 4/3 - הגשה (מצגת): לילה אחד בחוץ

יום ה' 11/3 - הגשה: סקיצה למגורי חירום לאזור אסון - מצגת, סקיצות, מודלים

יום ה' 25/3 - הגשה תכנון ראשוני: מגורי חירום לאזור אסון. תכנון עקרוני - מצגת, סקיצות, מודלים, תוכניות

יום ה' 23/4
הגשה סופית שלב א' – תכנון
- יש להגיש תוכניות מפורטות של המבנה במצב "ארוז" ובמצב "מורכב".
- תוכניות ופרטים בקנה מידה 1/20 ו- 1/10 ו-1/1 אם יש צורך. יש להוסיף תרשימים, דיאגרמות, סרטונים והוראות הרכבה, מודל כללי ב- 1/20 ומודלים של פרטים או חומרים
פורמט: מצגת, חוברת ופאנלים בגודל גיליון (הגשת ביניים סמסטריאלית)

יום ה' 27/5 הגשה מוקדמת - הצגת התקדמות העבודה והצגת ההמשך

יום ד' וה' 23-24 ביוני - הגשה סופית:
2 פרוטוטיפים של מגורי חרום לאזור אסון. האחד במצב "ארוז" והאחר במצב "מורכב".
עליכם יהיה לבלות את הלילה של ההגשה במבנה המורכב.

מגורי חרום באזור אסון

עליכם לייצר 2 פרוטוטיפים של ערכות מגורי חרום לאזור אסון. האחת ארוזה ומוכנה למשלוח והשנייה מורכבת עם המבנה מוכן לשימוש.
העבודה בצוותים של 2 - 3 משתתפים.

הסמסטר יכלול שני שלבים:

שלב א' – תכנון
הגשה סופית: 22 באפריל.
יש להגיש תוכניות מפורטות של המבנה במצב "ארוז" ובמצב "מורכב".
תוכניות ופרטים בקנה מידה 1/20 ו- 1/10 ו-1/1 אם יש צורך. יש להוסיף תרשימים, דיאגרמות, סרטונים והוראות הרכבה, מודל כללי ב- 1/20 ומודלים של פרטים או חומרים

שלב ב' – ביצוע
הגשה סופית: יום ד' וה' 23-24 ביוני.
יש להגיש 2 פרוטוטיפים של מגורי חרום לאזור אסון. האחד במצב "ארוז" והאחר במצב "מורכב".
עליכם יהיה לבלות את הלילה של ההגשה במבנה המורכב.

6/15/2009

הגשת סוף הסמסטר

הגשת סוף הסמסטר תתקיים ביום רביעי בשעה 20:00 עם שקיעת החמה.
לאחר ההגשה, יישארו התלמידים במתחם למסיבת פיג'מות או לשינה.
ביום חמישי בבוקר תיערך ההגשה האילמת. נא להתעורר בזמן.
עד ההגשה, יש לעדכן את הבלוג ולהציג את המצב הסופי של המבנה. כמו כן, להכניס רשומה המתארת את השלב האחרון של הפרויקט - פירוק, פינוי, מחזור או השמדה.
בהצלחה!

6/07/2009

אחרי ההגשה הטרום סופית

יש לגמור וללטש את הפרויקטים, לעבוד על תצוגה בסטודיו במרחב שלכם, וכן להיערך לפירוק הביתן לאחר ההגשה הסופית. יהיה עליכם להציג תוכנית/תסריט/פרויקט לפירוק הביתן, העברתו, השמדתו או מחזורו.

6/02/2009

הגשה טרום סופית

ביום ה' ה- 11 ביוני תיערך הגשה טרום סופית של הפרויקט.
אנו מצפים לראות מבנים גמורים או כמעט גמורים על מנת שניתן יהיה לנצל את השבועיים שנותרו לתיקונים ושיפורים אחרונים, לעיצוב פנים, ולתצוגה בסטודיו.
כמו כן, עליכם להתכונן לשלב האחרון של הפרויקט אחרי ההגשה (פירוק, השמדה, מיחזור).
בהצלחה!

5/04/2009

תרגיל ספונטני וקצר #1


macau pavillion for shanghai 2010 by carlos marreiros architects

http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/5063/macau-pavillion-for-shanghai-2010-by-carlos-marreiros-architects.html

תרגיל ספונטני וקצר, עד יום חמישי 7 במאי בוקר: לכתוב כאן תגובה על הפרויקט הזה. התרגיל הוא אישי, לא קבוצתי

4/20/2009

הגשת ביניים - 30 באפריל 2009: סוף שלד

הגשת הביניים תתקיים במועד המתוכנן, ב- 30 באפריל.
בהגשה יהיה עליכם להציג שלד גמור שעומד באתר הבנייה.

4/02/2009

תיקון להגשה השנייה

עקב הכנסים, ההגשה נדחית ליום ב' ה- 6 באפריל בשעה 14:30

דריב בדרום תל אביב

ביום חמישי ה- 16 באפריל, בשעה 11:00 בבוקר, מפגש בגינת דה מודינה בשכונת שפירא.

נערוך סיור בשכונת שפירא, נשוטט על הגבולות ההיסטוריים בין יפו ותל אביב, נתוודע למיקרו-אורבניזם הספונטני של קרית שלום ולארכיטקטורות הספונטניות של דרום תל אביב.


ההשתתפות אינה חובה (יום המימונה). הסיור ייארך כשעתיים.
לאחר הסיור, אתם מוזמנים לבקר ולהשתתף בפסטיבל המימונה בשכונה.


בערב, ב- 20:30, יתקיים בספריית המתנ"ס ארוע השקה לספר "לא ביפו ולא בתל אביב: סיפורים, עדויות ותעודות משכונת שפירא"
בין השאר בהשתתפות: מוקי צור ושרון רוטברד (עורכי הספר), אמירה יהלום, רם אורן, ישראל ברייט, יוסי גרנובסקי, פיני מזרחי ועוד. הכניסה חופשית.

3/25/2009

הגשה שנייה 2 באפריל: התחלת בנייה

בהגשה זו עליכם להציג את ההתחלות של הבנייה שלכם.
איך מתחילים? זה תלוי - בכם ובמבנה שלכם.

- אפשר להתחיל לבנות מלמטה ולהמשיך למעלה
- אפשר להתחיל לבנות מלמעלה ולהמשיך למטה
- אפשר להתחיל לבנות מהפנים ולהמשיך לחוץ
-אפשר להתחיל לבנות מהחוץ ולהמשיך לפנים
- אפשר להתחיל לבנות בסדנה ולהמשיך באתר

ההגשה תתקיים באתר בחצר בית הספר. במידה שאתם עובדים בסדנא או במקום אחר על המבנה שלכם, עליכם להביא את החומר אל האתר.
במידה שהתחלת הבנייה אמורה להישאר בשטח (כלומר אינה ניתנת לפירוק), עליכם לגדר את השטח, לשלט אותו ולהגן עליו על מנת שהעבודה לא תיפגע.

3/02/2009

הגשה ראשונה: סחף, וארכיטקטורה ספונטנית מהרחוב

קיראו את המאמר של גי דבור "תיאוריית הסחף" המופיע בבלוג.
עליכם לצאת, בזמנכם החופשי, לסחף (שוטטות) של 8 שעות בכל מקום בעיר.
המטרה של הסחף: להביא ולהציג דוגמה מהשטח, מהחיים, של ארכיטקטורה ספונטנית.
את התיעוד של הסחף ואת הארכיטקטורה יש להציג ביום חמישי ה- 12.3, באמצעות טקסט בן 300 מילה וסרט של 3 דקות וכן כל אמצעי שעולה על דעתכם: תרשימים, שרטוטים, חפצים, מודלים.

כמעט הגשה ראשונה: מיתוג

OMA, REX, FOA, SANAA, ועכשיו גם אתם. מצאו לכם שם, המציאו לכם מותג עד יום חמישי 5.3.2009. מעתה, תרשמו את שם הקבוצ כמילת מפתח מתחת לכל פוסט שלכם שייכנס לבלוג.

2/23/2009

ארכיטקטורה ספונטנית: התרגיל

בסמסטר זה, אתם עתידים להקים את המבנה הראשון בחייכם.

כללי התרגיל

א. האתר
- עליכם להתמקם במקום כלשהו במתחם המחלקה לארכיטקטורה. בחירת המקום תיעשה בתיאום עם הנהלת ומזכירות בית הספר וכל הגורמים האחראים
- בבחירת המקום, עליכם לקחת בחשבון שהעבודה לא תפריע לחיי בית הספר ולא תפגע בבטיחות השוהים בו, ושהמבנה לא ייפגע או יושחת במהלך הסמסטר
ב. המבנה
- עליכם להקים מבנה בנפח 9 מ"ק.
- המבנה יתחום חלל, ויהיה לו גג אטום לגשם.
- עליכם יהיה לבלות במבנה את הלילה האחרון של הסמסטר.
- המבנה יהיה עשוי מ- 3 חומרים מקסימום
- במסגרת התכנון עליכם לקחת בחשבון שהמבנה יהיה ניתן לפירוק, להרכבה, למחזור או להשמדה לאחר סיום התרגיל. במידת הצורך, יש לדאוג לסילוק הפסולת לאתר מסודר אחר אם יש צורך או מיחזורה
- תהליך ההקמה של המבנה - בשלבים או בבת אחת – נתון לבחירתכם
ג. ציוות
- עליכם לעבוד בצוותים של 2-3 סטודנטים/יות.
ד. חומרים
- מותר להשתמש ב- 3-4 חומרים
- העלות עליכם. עלות אפסית או נמוכה היא בהחלט יתרון (בתרגיל דומה שנערך לפני כמה שנים במחלקה, עלות "Cocka-Inn",הפרויקט המצטיין, הגיעה ל- 36 ש"ח). יש לשאוף כמידת האפשר להשתמש בחומרים שתמצאו בעיר. בכל מקרה, יש לשמור קבלות וחשבוניות למקרה שהמחלקה תסכים להשתתף בעלויות.
ה. תיעוד
- עליכם לתעד את עבודתכם בסרטון וידיאו בן 3 דקות לפחות, שיועלה לבלוג הסטודיו פעם בשבוע.
- התיעוד יכלול את כל חייו של המבנה ואת כל השלבים שיעברו אותו מלידה ועד מוות: תכנון, הקמה, פירוק, מיחזור, פינוי, השמדה.
- ניתן להציג ולהעלות לבלוג, כיד הדמיון הטובה, תיעוד של עבודתכם בכל מדיום נוסף שתרצו להשתמש בו.
ו. נוהלי עבודה
- העבודה היא עצמית וידנית. לא תותר כל צורה של קבלנות משנה. מותר להביא או לשכור מכשירים וציוד
- יש להקפיד על זהירות באכסון, הובלה, שימוש בחומרים לנהוג על פי נוהלי העבודה והבטיחות של בית הספר.
ז. לוח הגשות
12.3.2009 – רפראטים על ארכיטקטורות ספונטניות
19.3.2009 - סצנריו/קונספט/חומרים
2.4.2009 – תחילת שלד
30.4.2009 – סוף שלד (הגשת ביניים)
14.5.2009 - מעטפת
4.6.2009 – קירוי
25.6.2009 – גמר, כניסה למבנה ושינה והגשה סופית
ח. דרישות
- עמידה במטלות התרגיל
- השתתפות קבועה בשיעורים ועבודה רציפה על התרגיל
- שיתוף פעולה עם סטודנטים אחרים