Showing posts with label הגשה. Show all posts
Showing posts with label הגשה. Show all posts

11/19/2011

Presentation day.wmv

ההגשות, שהתקיימו ביום האחרון בהלוואד, היו עבור כולנו יום מרגש במיוחד.בתום שלושה שבועות מאתגרים, אינטנסיביים, מעשירים וקשים הגיע סוף סוף הרגע בו חנכנו את ארבעת כיתות הלימוד.יום חנוכת מבנה הוא אירוע מרגש עבור כל ארכיטקט ותיק וחדש כאחד,אך הדבר מכיל קסום נוסף כאשר מדובר במבנה הראשון שלך. שמחנו לגלות שגם עבור חברי הקהילה האירוע היה משמעותי והיה כייף לחלוק את ההתרגשות איתם.חברי הקהילה העניקו לנו מתנה נוספת כאשר ערכו עבורנו טקס הודי מקומי ולא ניתן לתאר את התחושות שהציפו את כולנו באותם רגעים קסומים.
תוויות:

5/25/2011

הגשה סופית

הגשת סוף הסמסטר תיערך במגרש ברחוב מורה נבוכים ביום ראשון 19 ליוני בשעה 17:00.
לאחר ההגשה, הסטודנטים יישארו לישון במבנים. על המבנים להתפרק למחרת בבוקר ועל השטח להישאר נקי.

למחרת היום, ביום שני ה- 20 ביוני, תיערך הגשה כלל שכבתית במחלקה שבה יוצגו עבודות נבחרות מכל סטודיו. אני מבקש שכל צוות יתעד היטב את תהליך ההקמה והפירוק, וכן לתעד את הקמתה ופירוקה של כל ההתנחלות, על מנת לאפשר הצגה למחרת לכלל הסטודנטים במחלקה.

6/12/2010

ארכיטקטורה ספונטנית בבת ים: חוף "תאיו", בת ים 23-24/6
חוף תאיו הוא החוף הדרומי ביותר של בת ים, וגובל בחופה הצפוני של ראשון לציון. "תאיו" הוא שם המקום שמפעיל את המקום. במקום יש מסעדת דגים ובר, בודקה להשכרת ציוד גלישה, וכן מסך להקרנת משחקי המונדיאל.
על מנת שהמונדיאל לא יסיח את דעתנו ולהיפך, ההגשה תיערך בחלקו הדרומי של החוף.
נא לתאם עם עמית, נאדר ועם נסים, הבעלים של המסעדה, את סידורי החשמל והתאורה. כנ"ל בנוגע לרכב של בצלאל.
משיקולי פוטוגניות (האיכות החשובה ביותר בארכיטקטורה כיום - לטענת פרנסואה רוש), יש להשלים את הקמת המבנים עד 5:30.
ההגשה תתחיל ב: 6:30 בערב.
את המבנים יש לצלם גם בבוקר. אור אלבג ידאג להכנה מהירה של מצגת ויעבירה לירושלים להגשה האילמת.
זכרו שאנו מחויבים להימנע מלהדליק אש, להימנע מרחצה בים, ולהחזיר את מצב השטח לקדמותו.