Showing posts with label ונדאליזם. Show all posts
Showing posts with label ונדאליזם. Show all posts

4/30/2009

ונדאליזם ספונטאני

טוב, לפני כשנתיים השתכרנו קצת.. אני וכמה חברים.
באיזשהו שלב, דחפתי איזו אבן שפה של חומה מזדמנת, בלי שום סיבה.
להפתעתי היא זזה.
מייד ניסיתי גם את השניה (זו שמעבר לפתח שבחומה) וגם היא זזה!!!

חשבתי לעשות אקט ונאליסטי שאיש לא ידע עליו בחיים. סתם ככה, בלי שום סיבה.

בקשתי את עזרתו של חבר והחלפנו את שתי אבני השפה, כך שהימנית הפכה שמאל והשמאלית הפכה ימין.
הזכר היחיד לאקט הוונדאלי היה סטייה של 5 סנטימטרים בין אבן לאבן.

ידענו שאיש לא ישים לב, ונשבענו לסודיות.

מי היה מאמין שכשנה לאחר מכן מישהו ישים לב.

הבעלים של החומה סגר את החצר לחדר ארעי והתקין שער.
בעל המלאכה שביצע את המלאכה זיהה את הסטייה,
משך את האבן הקצרה, כדי שתבלוט כמו אחותה,
ומילא את ההפרש בחומר מליטה.

ועכשיו זה נראה כך -


אני שובר את נדר השתיקה בנושא כ"מחווה לאדריכלות ספונטנית",
אני מקווה שסודי שמור איתכם.