Showing posts with label matta-clark. Show all posts
Showing posts with label matta-clark. Show all posts

3/11/2009

Gordon Matta-Clark: Conical Intersect, Paris (1975) גורדון מאטה-קלארק: אינטרסקציה קונית


העבודה "Conical Intersect" נעשתה לרגל הביאנלה לאמנים צעירים בפריז ב- 1975. לצורך העבודה, בחר מאטה-קלרק בניין הסמוך לאתר הבנייה של מרכז פומפידו שהיה מיועד להריסה. בסרט ניתן לעקוב אחר שני תהליכי ההרס, ה"אמנותי" והנדל"ני.

3/03/2009

Gordon Matta-Clark: Splitting, 1974

צבי אלחייני אנארכיטקט: על גורדון מאטה-קלארק
מתוך "סטודיו" 154: מאטה-קלארק איתגר לקראת סוף שנות השישים את דיסציפלינות התכנון באקטים פסבדו-אלימים, מתוכננים בקפידה, של הריסה ובפירוק מרכיבים חומריים ומבניים לקראת קריסה של קומפוזיציות קנוניות.