4/08/2010

האיטי

לוח הגשות

יום ה' 24/2 - הגשה (מצגת): פרויקט לדריב: לילה אחד בחוץ

יום ה' 4/3 - הגשה (מצגת): לילה אחד בחוץ

יום ה' 11/3 - הגשה: סקיצה למגורי חירום לאזור אסון - מצגת, סקיצות, מודלים

יום ה' 25/3 - הגשה תכנון ראשוני: מגורי חירום לאזור אסון. תכנון עקרוני - מצגת, סקיצות, מודלים, תוכניות

יום ה' 23/4
הגשה סופית שלב א' – תכנון
- יש להגיש תוכניות מפורטות של המבנה במצב "ארוז" ובמצב "מורכב".
- תוכניות ופרטים בקנה מידה 1/20 ו- 1/10 ו-1/1 אם יש צורך. יש להוסיף תרשימים, דיאגרמות, סרטונים והוראות הרכבה, מודל כללי ב- 1/20 ומודלים של פרטים או חומרים
פורמט: מצגת, חוברת ופאנלים בגודל גיליון (הגשת ביניים סמסטריאלית)

יום ה' 27/5 הגשה מוקדמת - הצגת התקדמות העבודה והצגת ההמשך

יום ד' וה' 23-24 ביוני - הגשה סופית:
2 פרוטוטיפים של מגורי חרום לאזור אסון. האחד במצב "ארוז" והאחר במצב "מורכב".
עליכם יהיה לבלות את הלילה של ההגשה במבנה המורכב.

מגורי חרום באזור אסון

עליכם לייצר 2 פרוטוטיפים של ערכות מגורי חרום לאזור אסון. האחת ארוזה ומוכנה למשלוח והשנייה מורכבת עם המבנה מוכן לשימוש.
העבודה בצוותים של 2 - 3 משתתפים.

הסמסטר יכלול שני שלבים:

שלב א' – תכנון
הגשה סופית: 22 באפריל.
יש להגיש תוכניות מפורטות של המבנה במצב "ארוז" ובמצב "מורכב".
תוכניות ופרטים בקנה מידה 1/20 ו- 1/10 ו-1/1 אם יש צורך. יש להוסיף תרשימים, דיאגרמות, סרטונים והוראות הרכבה, מודל כללי ב- 1/20 ומודלים של פרטים או חומרים

שלב ב' – ביצוע
הגשה סופית: יום ד' וה' 23-24 ביוני.
יש להגיש 2 פרוטוטיפים של מגורי חרום לאזור אסון. האחד במצב "ארוז" והאחר במצב "מורכב".
עליכם יהיה לבלות את הלילה של ההגשה במבנה המורכב.