Showing posts with label איילת בן דוד. Show all posts
Showing posts with label איילת בן דוד. Show all posts

11/21/2011

מבנה מספר 4 | Pavilion No.4


עקרונות חומריים
מבנה עמיד לאורך שנים שדורש מינימום תחזוקה.
בכל התלבטות על חומר, נבחר בזול ובזמין ביותר (משיקולי הורדת עלויות ותחזוקה עתידית).
החומר המקומי לא יגביל לשימוש המקומי המקובל באותו חומר.
:Material principles
.Resistant structure, requiring minimal maintenance
In any hesitation or Thoughts about the material for the structure
we will selected the most cheap and available material ,for reasons of reducing future maintenance costs
Local material will not by restrict for the local Common use of the mateiral
החומרים
עמודי בטון פריקסט, לבנים אדומות, פלחי מתכת
Materials
concrete pillars, red brick, metal segmentעקרונות עיצוביים:
מעטפת דקה ככל שניתן לטובת חלל שימושי גדול ורב תכליתי ככל שניתן.

:Design principles
.shell thin as possible for a large multipurpose space as possible


דרגות של הפרדה:
אטימת קיר מזרחי לשימוש לוח/מחשב,סגירה חלקית של קיר צפוני כלפי הכיתה השכנה,קיר מערבי פתוח כלפי הגינה.
:Degrees of separation
East wall sealed for Table / computer, North wall partially closing Because of the classroom next door, West wall is open to the garden


עקרונות פרטים:
אתגר דיוק הדרוש בפרטים, ביחס למרחב הטעות המקומי והאנושי,
ייפתר על ידי הכנסת חלקים טרומיים וחיבור סופי באתר.
:Details principles
The accuracy of the the details is a challenge ,compared to the local and human error, resolved by inserting prefabricated parts and final connection on the site9/18/2011

מתלה כביסה
שימוש נוסף ביסודות המבנה לאחר השלמת הבנייה,
יסודת התקרה לא נקטעו בקצוות המבנה,
אלא עוקמו והוסבו למתלים לייבוש כביסה.

9/17/2011

משלוש יוצא אחדפרטי ריהוט שנמצאו אצל מוכר צאי

כסאות שנשברו, באופן שלא אפשר את המשך תפקודם באופן עצמאי,

אוחדו באמצעות קשירה פשוטה וכעת שוב ניתן להשתמש בהם.

ברזייהרישיקש, ברזיות בשביל בין הכפרים, מקור המים מהגנגאס. המים עוברים במתקן טיהור ומוזרמים לברזיות לנוחיות הציבור. משמש לרחצה, שתייה ושטיפת כלים ע"י המקומיים.

הברזייה מוקפת אגן בטון שמגדיר את שטח הרחצה, מונע מהמים לזרום אל השביל בצידו האחד ומנתב את המים לצמחייה בצידו השני.

להפעלת הברזייה יש ללחוץ/לדחוף את הפיה של הברז כלפי מעלה, השיטה המכנית הפשוטה אוטמת את הברז היטב וייתכן שיכולה למנוע את "תאונות הדליפה" שהוזכרו.