Showing posts with label בת ים. Show all posts
Showing posts with label בת ים. Show all posts

6/12/2010

ארכיטקטורה ספונטנית בבת ים: חוף "תאיו", בת ים 23-24/6
חוף תאיו הוא החוף הדרומי ביותר של בת ים, וגובל בחופה הצפוני של ראשון לציון. "תאיו" הוא שם המקום שמפעיל את המקום. במקום יש מסעדת דגים ובר, בודקה להשכרת ציוד גלישה, וכן מסך להקרנת משחקי המונדיאל.
על מנת שהמונדיאל לא יסיח את דעתנו ולהיפך, ההגשה תיערך בחלקו הדרומי של החוף.
נא לתאם עם עמית, נאדר ועם נסים, הבעלים של המסעדה, את סידורי החשמל והתאורה. כנ"ל בנוגע לרכב של בצלאל.
משיקולי פוטוגניות (האיכות החשובה ביותר בארכיטקטורה כיום - לטענת פרנסואה רוש), יש להשלים את הקמת המבנים עד 5:30.
ההגשה תתחיל ב: 6:30 בערב.
את המבנים יש לצלם גם בבוקר. אור אלבג ידאג להכנה מהירה של מצגת ויעבירה לירושלים להגשה האילמת.
זכרו שאנו מחויבים להימנע מלהדליק אש, להימנע מרחצה בים, ולהחזיר את מצב השטח לקדמותו.