Showing posts with label פלסטיק. Show all posts
Showing posts with label פלסטיק. Show all posts

2/27/2009

ז'ולי בנגומז, מורן בקמן, שרון וסקר: מבנה (2006)


מבנה שהוקם במסגרת תרגיל ארכיטקטורה ספונטנית ב- 2006 על גג הקומה המסחרית של מרכז כלל. שלד המבנה עשוי מצמיגים והמילואות מבקבוקי מים מינרלים. הבקבוקים בשורות התחתונות מלאים במים ומותחים את הגג.


2/25/2009

אדם גלבוע, ענת דהרי, יונתן מצרי: קוקה-אין (2006)

מבנה מאת אדם גלבוע, ענת דהרי, יונתן מצרי שהוקם במסגרת תרגיל "ארכיטקטורה ספונטנית" במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל בשנת 2006. המבנה הוקם בחצר אחורית של בית נטוש בשכונת רחביה.

שלד המבנה הוא כיפה גיאודזית העשויהמבקבוקי פלסטיק (ליטר פלוס - קוקה קולה וספרייט. המעטפת עשויה מניילונים ומחוט שפגט. העלות הכוללת של המבנה היתה 36.00 ש"ח.לאחר ההגשה, המבנה נשאר בחצר ואוכלס על ידי הומלס במשך שלושה שבועות, עד להריסת הבית שבחצרו הוא הוקם.

Ofer Bilik, Lisa Blechmann, Noam Brukmann / 9 m3, 2005-2006