5/12/2010

דריב

"DERIVE"
מסע בירושלים במטרה לאתר מקומות להקמת
תחנות "REBIBLE"
מגורי חרום לאיזור אסון - פרננדה,נועה ועדי

קונספט-הגנה/בטחון
קונסטרוקצית גג מכילה בתוכה מבנה פנימי דינמי למגורים.
המבנה בשעות היום משתמש בגג כמגדיר טריטוריה וכמחסה פתוח .
בשעות הלילה הוא נאטם והופך לחלל פרטי ואינטימי.
המבנה הפנימי מקיים מספר מצבים של מפתחים קיר-חלון-רצפה.
חומרים-
רשת "מונופילמנט"/מוטות אלומיניום/אבזמי פלסטיק/בד "פיאו"