Showing posts with label קריסטינה קרן מנדז'ול. Show all posts
Showing posts with label קריסטינה קרן מנדז'ול. Show all posts

11/19/2011

מנוחה | מבניות /// Resting Place | Constructionבסיס אבנים ובטון למסגרת עץ כפולה
Stone and concrete foundation for a double wooden frame

מנוחה | רעיון /// Resting Place | Concept

נראה שההודים ישנים במגוון מקומות. המיטה הארוגה המסורתית והנפוצה הפכה לאלמנט מבני
Seems like the Indians are sleeping in different places. The woven bed was transformed to a structural element.

הלבשת המבנה | Clothing the Building

תכנון מבנה המנוחה נעשה בשראת המיטה ההודית המסורתית. לפי עיקרון זה נבנתה הקונסטרוקציה כמסגרות כפולות מעץ, וזו הולבשה באריגה מבדי סארי משומשים. כך, המבנה יכול להחליף מחלפותיו מידי עונה, בהתאם לבלאי, לתחושה ולהנאה הכרוכה בפעולה.

The inspiration for the resting pavilion was the traditional Indian bed. Accordingly, the building's construction was made of double wooden frames, dressed by used weaved Sari. Thus, the building could be dressed differently with the changing of seasons, according to tear, feeling and the joy the weaving brings.


Construction: Situating the ladders to form the double-frame structure

Naked construction

Dressed exterior

Dressed interior


Warp and Weft weaving of the interior roof


Weaving of the exterior wall


שיטת אריגה 2 | Weaving Technique 2

This weaving technique is quite similar to the warp and weft technique, only here it isn't made horizontally and vertically but at an angle. The material used here is a rope made of recycled nylon bags.
Like the warp and weft, this is a traditional Indian bed weaving technique.
מבנה מנוחה

11/15/2011

שיטות אריגה

אריגה מס' 1-שתי וערב

1.שלב התחלתי- תפירת קצה הרצועה תוך כדי ליפוך סביב עמוד הברזל.


2. לאחר ליפופים לכיוון אחד משנים כיוון לכוון המאונך נעשה קודם:


3.4.סידור הסליל עם חוט צמר למטרת יעילות ונוחות של העבודה:5. שוזרים עד מילוי המשטח:
6.ניתן להשתמש בשיטה זו בכל סוגי הרצועות /חבלים/בדים וכו'
10/31/2011

בנייה באבן


בניית פלטפורמה מוגבהת מאבן (דיפון ומילוי)


- חפירת יסודות לדיפון בהיקף הפלטפורמה. רוחב 45 ס"מ, עומק 40 ס"מ (משתנה בהתאם לסוג הקרקע ועומק שכבת הסלע). את האדמה החפורה שומרים במרכז.

- יציקת בטון ראשונית (4 מלט, 4 אגרגט, 1 חול) בתחתית החפירה ע"מ ליישר את השטח. עובי כ-10 ס"מ. יישור היציקה בין כל שתי פינות של החפירה באמצעות שטיחמוס ומתיחת חוט בין הפינות לסימון עומק היציקה. במידה והחפירה בעומק לא אחיד, יציקת הבטון נעשית במדרגות.

- סימון גבולות הדיפון ביתדות וחוטים, כך שרוחב הדיפון 40 ס"מ.
- הנחת שכבה ראשונה של אבן בתוך החפירה. דגש על הצמדת האבנים לצידי החפירה ומילוי החלל באמצע באבנים בינוניות.
- מילוי הרווחים בבטון (5 מלט, 1 חול) ואבנים קטנות. ווידוא שהבטון נכנס לכל החללים הכלואים (באמצעות מים).

- קומה שנייה של אבן, לרוב מתחילה לעלות מעל פני הקרקע. הקפדה על בנייה בתוך גבולות הדיפון (כפי שמסומנים ע"י החוטים והיתדות). בחירת וסיתות הסלעים כך שהצדדים הישרים פונים כלפי חוץ ומעלה. גם מעל הקרקע, מיקום האבנים הגדולות בצמוד לצדדים ומילוי החלל באבנים קטנות יותר ובטון.

- יישור האבנים מתבצע מול חוט הסימון ובאמצעות אנך (אולימבו) מול קומות האבן הקודמות.
- סימון גובה מקסימאלי של הפלטפורמה באמצעות יתדות וחוטים.- קומה אחרונה של הפלטפורמה - הקפדה על אבנים ישרות וגדולות במיוחד, כך שאין מרווח בין השכבה הקדמית לאחורית והמשטח ישר יחסית.- מילוי הרווחים בבטון בזהירות, ע"מ להימנע מללכלך את המשטח העליון.
- את החלל במרכז הדיפון ממלאים באדמה ושאריות אבנים.
- מעליהם שכבה נוספת של שאריות אבנים מסודרות לכיסוי מיושר יחסית של השטח.

- מספיגים במים ודוחסים את האדמה.
- מעל אפשר לטייח ולרצף.

בניית קיר אבן

- קיר לא יכול לעמוד במרכז הפלטפורמה וחייב להיות המשך ישיר של היסודות.
- בדומה לדיפון, גם הקיר מורכב משתי שכבות אבן. בניגוד לדיפון, בקיר יש להוסיף אבנים רוכבות (מחברות בין השכבה הקדמית לאחורית ). האבנים הרוכבות ממוקמות כל מטר גובה, במרחק של עד מטר זו מזו.
- טיפול בפני השטח. יש לבנות את הקיר בהתאם לסוג הגמר הרצוי - חיפוי טייח, אבנים חשופות בשורות אופקיות או אבנים חשופות בתפזורת.


- חיפוי טיח - פני השטח לא חשובים, אין בעיה עם נזילות בטון בחיבורים או הקפדה מיוחדת על גודל וצורת האבנים.
- אבנים חשופות - הקפדה על פני השטח של האבן, ובחירת/ סיתות האבנים כך שהחלק החשוף ישר יחסית. כמו כן, בעת מילוי הבטון ברווחים יש להקפיד שלא נוזל על האבן. את הרווחים החיצוניים בין האבנים ניתן למלא בחול רטוב ע"מ להגן מנזילות אלו.
- בכל יום יש להשקות את הקיר ע"מ לוודא ייבוש מיטבי של הבטון.

שילוב עמודים בקונסטרוקציית אבן

- ניתן לשלב עמודים היוצאים מפלטפורמת אבן/ קיר אבן. בשני המקרים יש צורך בקיבוע של לפחות 45 ס"מ בתוך האבן. שילוב העמודים נעשה בתוך מתאם המקובע בין האבנים בשלב הבנייה. המתאם יכול להיות בגודל מדויק יחסית לעמוד או גדול יותר, במקרה זה, בעת הכנסת העמוד יש למלא את החלל באבנים נוספות ובטון.