4/13/2011

תהליך חלוקת השטח להתנחלות

אופן ההסתכלות על השטח הוא כמבט על מערכת אורטגונלית של "גריד" הקיימת באתר.


ההתיישבות והחלוקה תתחשבנה בגריד הטבעי של העצים במקום. כך גם מיקומם של המבנים בשטח יהיה מבוסס על מערכת זו.

ההקבלה שרצינו ליצור היא לעיר שנבנית סביב מערכת צירים ברורה, לעומת עיר הקמה סביב מונומנט. ההתישבות תיצור מבטים על גבי ה"צירים" ותאפשר מבט אחיד מחד ופרטני על כל מבנה מאידך.

האתר


דוגמה לעבודות המבוסוסת על מערכת אורטגונלית, "גריד"
SOL LEWITT

אמן קונספטואלי מינימליסטי (1928-2007) התבסס על וריאציות בגופים הנדסיים בסיסיים. עבד רבות על קוביות בפורמטים מדוייקים, שבסיסם מערכת גריד.


שיטת ההתמקמות בגריד של האתר

בהמשך, שימוש בשלבים באתר עצמו

והתייחסות לגריד באופן תלת מימדי ..

4/11/2011

לאחר שבדקנו אפשרויות שונות של מבנים מתנפחים, עניין אותנו במיוחד ליצור כיפה גיאודזית כאשר הכריות המנופחות הן בצורת משולש והן מהוות את הקונסטרוקציה (ללא שלד)

מחקר על מתנפחים


תכנית מצב כללי של ההתנחלות- חלק ד