Showing posts with label אף.אוזן.גרון.. Show all posts
Showing posts with label אף.אוזן.גרון.. Show all posts

6/23/2009

פירוק, הצעה למיקום מחדש

בחינה קצרה של יסודות המבנה מגלה כי ניתן בקלות לנתק את העמודים בבסיסם מן העיגון בקרקע.

לאחר מכן ניעזר במסוק תובלה של צה"ל מדגם יסעור, ובריתום בכבלי פלדה עודפים שנותרו לנו על מנת להרים את המבנה
בשלמותו מן האתר בחצר בצלאל.
מיקומו החדש - בגבעת ארמון הנציב, בו יוכל להשקיף מזרחה אל הים.
מצורפות הדמיות להמחשה.4/19/2009

חול המועד


אבטיפוס ראשון לשלד


שמירה על מחברי "תפירה" ע"י קשירות.
מודל 1:5 של השלד (ללא עמודי התמיכה התחתונים - גובה 1.5 ומעלה)
3/31/2009

מודלים -חומרים ומחברים

שימוש בבקבוקים כחומר מילוי וחיפוי מעביר אור - טכנולוגיה של המסה אל תבנית
מחברי עץ עם מוטות ברזל וחוטי קשירה - פסולת אתרי בניה


פרט קשירה

פרט חיבור המשכי וריתום
3/20/2009