2/23/2009

ארכיטקטורה ספונטנית: התרגיל

בסמסטר זה, אתם עתידים להקים את המבנה הראשון בחייכם.

כללי התרגיל

א. האתר
- עליכם להתמקם במקום כלשהו במתחם המחלקה לארכיטקטורה. בחירת המקום תיעשה בתיאום עם הנהלת ומזכירות בית הספר וכל הגורמים האחראים
- בבחירת המקום, עליכם לקחת בחשבון שהעבודה לא תפריע לחיי בית הספר ולא תפגע בבטיחות השוהים בו, ושהמבנה לא ייפגע או יושחת במהלך הסמסטר
ב. המבנה
- עליכם להקים מבנה בנפח 9 מ"ק.
- המבנה יתחום חלל, ויהיה לו גג אטום לגשם.
- עליכם יהיה לבלות במבנה את הלילה האחרון של הסמסטר.
- המבנה יהיה עשוי מ- 3 חומרים מקסימום
- במסגרת התכנון עליכם לקחת בחשבון שהמבנה יהיה ניתן לפירוק, להרכבה, למחזור או להשמדה לאחר סיום התרגיל. במידת הצורך, יש לדאוג לסילוק הפסולת לאתר מסודר אחר אם יש צורך או מיחזורה
- תהליך ההקמה של המבנה - בשלבים או בבת אחת – נתון לבחירתכם
ג. ציוות
- עליכם לעבוד בצוותים של 2-3 סטודנטים/יות.
ד. חומרים
- מותר להשתמש ב- 3-4 חומרים
- העלות עליכם. עלות אפסית או נמוכה היא בהחלט יתרון (בתרגיל דומה שנערך לפני כמה שנים במחלקה, עלות "Cocka-Inn",הפרויקט המצטיין, הגיעה ל- 36 ש"ח). יש לשאוף כמידת האפשר להשתמש בחומרים שתמצאו בעיר. בכל מקרה, יש לשמור קבלות וחשבוניות למקרה שהמחלקה תסכים להשתתף בעלויות.
ה. תיעוד
- עליכם לתעד את עבודתכם בסרטון וידיאו בן 3 דקות לפחות, שיועלה לבלוג הסטודיו פעם בשבוע.
- התיעוד יכלול את כל חייו של המבנה ואת כל השלבים שיעברו אותו מלידה ועד מוות: תכנון, הקמה, פירוק, מיחזור, פינוי, השמדה.
- ניתן להציג ולהעלות לבלוג, כיד הדמיון הטובה, תיעוד של עבודתכם בכל מדיום נוסף שתרצו להשתמש בו.
ו. נוהלי עבודה
- העבודה היא עצמית וידנית. לא תותר כל צורה של קבלנות משנה. מותר להביא או לשכור מכשירים וציוד
- יש להקפיד על זהירות באכסון, הובלה, שימוש בחומרים לנהוג על פי נוהלי העבודה והבטיחות של בית הספר.
ז. לוח הגשות
12.3.2009 – רפראטים על ארכיטקטורות ספונטניות
19.3.2009 - סצנריו/קונספט/חומרים
2.4.2009 – תחילת שלד
30.4.2009 – סוף שלד (הגשת ביניים)
14.5.2009 - מעטפת
4.6.2009 – קירוי
25.6.2009 – גמר, כניסה למבנה ושינה והגשה סופית
ח. דרישות
- עמידה במטלות התרגיל
- השתתפות קבועה בשיעורים ועבודה רציפה על התרגיל
- שיתוף פעולה עם סטודנטים אחרים

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.