2/28/2009

חומה ומגדל, 1936-1939בין 1936 ו- 1939 הוקמו כ- 60 יישובים בשיטת "חומה ומגדל", שנהגתה על ידי שלמה גור חבר קיבוץ תל עמל (היום ניר דויד) וזכתה לעידודו של יוחנן רטנר, לימים אלוף בצה"ל ודיקאן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. היישובים הוקמו על פי מתווה ארצי בצורת האות N - מאצבע הגליל ועד דרום השפלה וצפון הנגב.
מידע נוסף תוכלו למצוא במאמרי
נוסח העברי של המאמר התפרסם בגיליון מס' 2 של כתב העת "סדק".
(רוב התצלומים נעשו על ידי זולטן קלוגר בין 1936 ו- 1939)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.