9/26/2011

המדרגות הלולייניות בנויות ממודול קבוע העובד בלחיצה. המודול כולל חוליה בעמוד המרכזי, המדרגה עצמה- שחלקה חופף לבאה מעליה, וזיז המתחבר לבניין הגליל ההיקפי.

צולם בדדה- הארי, באר המדרגות, אחמדבד

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.