9/30/2011

מחיצות טבעיות - אנושיות


יחסים שונים בין הטבעי לאנושי ביצירת קירות ומחיצות.

שילובים מגוונים בין קונסטרוקציה למילוי, אשר לעיתים אין ביניהם הבדל.

הקונסטרוקציה לרוב אנושית, עמודי בטון או מקלות עץ וביניהם חוטי טייל או זרדים, אליהם מחובר המילוי.

המילויים, היוצרים את אטימות המחיצה, משתנים, לבני בריק, זרדים קוצניים או ענפים סדורים בשורה, בגדים שנשכחו והתבלו או כורי עכביש.

פושקר, צ'אנדיגר 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.