9/29/2011

משחיז כלים


כלי שמשמש לגירוד השאריות השרופות מעל מחבט גדול
העובד משחיז את הכלי על אספלט הרחוב , מכוון שיש
בתוך האספלט אבנים שנחשפו עם הזמן

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.