9/29/2011

טכניקת בנייה : חלונות
יצירת פתחים בתוך קיר מבקשת מחשבה על דרך לתמוך את הלבנים שנמצאים בחלק העליון של הפתח
במקרה הזה , שמו שני פרופילי L (פונים אחד לשני) מפלדה שרצות לאורך כל הפתח , אשר המפתח בניהם הוא באורך הלבינה או בעובי הקיר.
בנו עמוד מלבנים באמצע הפתח על מנת להקטין את הפתחים ולמנוע את הכיפוף של הפלדה ולייצב את הקירבחתך אפשר לראות את הלבינה איך יושבת בין שני הפרופילים , בעצם הלבינה מחברת את שני הפרופילים
ומייצרים יחד קורה שיכולה לשאת את המשקל שמעליה.
בחזית אפשר לראות את פרופיל הפלדה לאורך כל הפתח.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.