9/26/2011

נבנה סביב העץ

משתי התמונות ברור שישנה סמביוזה מסויימת בין העץ למבנים מסביבו בסמטה, אך לא ברור האם הם נבנו מסביבו או שהשורשים הם אלו שחדרו והמבנים שופצו בהתאמה.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.