3/02/2009

צריף על צריף, ארכיטקטורה ספונטנית בדרום תל אביב


צריף רדימייד מורכב על צריף קיים, גדרות מאולתרות, איטום בנייר זפת, מרזבים במסלולים בלתי אפשריים.
באזורים רבים בדרום תל אביב, הארכיטקטורה השלטת היא ארכיטקטורה ספונטנית, ארכיטקטורה ללא ארכיטקטים.
המאפיינים: ביצוע תוך כדי תכנון, פתרונות אד-הוק, אילתורים מקומיים, חומרים שאוספים ברחוב או מוצאים בזבל, כל מה שנופל ליד או שעובר מתחת ליד. רדימייד, בריקולאז', אימפרוביזציה. רמה נמוכה או אפסית של חזרתיות, שיטתיות, תיעוש.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.