3/04/2009

קלוד לוי-שטראוס: החשיבה הפראית, ספריית פועלים 1973 (1962)


"המילה bricoler מציינת את החובב העושה במלאכת כפיים, והוא משתמש בכלים שלא נועדו מלכתחילה דווקא לתכלית שלנגד עיניו, ולפיכך נבדלים מאלה המשמשים את האומן המקצועי...המתקין-המאלתר (הבריקולר - ש.ר.) מסוגל לבצע מספר רב של משימות שונות ומשונות, אלא שלהבדיל מהמהנדס, אין הוא תולה את ביצועה של כל אחת מהן בהשגתם של חמרי גלם ומכשירים שנועדו לאותה משימה דווקא: עולם הכלים שלו מוגמר; והכלל המנחה אותו הוא להסתדר תמיד בעזרת 'האמצעים שמתחת ליד'..."


פרק ראשון: המדע של הקונקרטי, עמ' 29-30
(מצרפתית: אליה גילדין)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.