3/01/2009

סילוויאן בול: אי-משמעת והתקוממות בארכיטקטורה

מאמר של החוקרת הצרפתייה סילוויאן בול על הארכיטקטורה של מחנות הפליטים.תרגום המאמר, בידי יעל ברגשטיין, התפרסם לראשונה בגיליון 4 של כתב העת רסלינג, בחורף 1998.
(בתצלום: מחנה הפליטים בלאטה, צילם: ניר כפרי)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.