11/20/2011

כיתת לימוד - מערכת משנית ))(( Class Room - Secondary Systemתפקיד המערכת המשנית הוא לספק הצללה ובידוד למבנה.
ההצללה כוללת אלמנט אופקי קבוע ואלמנטים אנכיים ניידים - גג עשוי פח גלי וצלונים מקש מטאטא.
הבידוד לעמודי הפלדה גם הוא עשוי קש, ובידוד הגג - כריות עשויות שקי מלט מלאים בכתנה.
גימור הקיר והרצפה הם המשכיים, כמו הסכמה השלמה של המבנה. מחופים בטיח וצבועים בצבע לוח, ניתן לצייר ולכתוב על שניהם.

the secondary system provides shade and insulation.
the shading system includes a fixed horizontal element and a mobile vertical element: corrugated GI sheet roof, and broom straw shades.
straw donuts insulate the steel columns, and pillows made of cement bags filled with cotton insulates the metal roof.
The wall and the floor are painted in blackboard paint, and form a continuous surface to draw and write on.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.