11/20/2011

כיתת לימוד - קונסטרוקציית מתכת ))(( Class Room - Metal Constructionקונסטרוקציית המתכת, עמודים וקורות, מפלדה בעלי פרופיל עגול. מחברים יבשים בין העמוד לקרקע, העמוד לקורה והקורה לקיר.

Metal construction - round steel pipes function as columns and beams. Mechanical connections connect the column to the ground, beam to column, and beam to wall.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.