11/19/2011

סחף בצ'נדיגר | Derive in Chandigarh

בעקבות מאמרו של גי דבור "תאוריית הסחף", יצאנו לתור את צ'נדיגר באופן מעט שונה מהרגיל בחיפושנו אחר "סקטור 13", הסקטור הנעלם.
חברי הקבוצה: איתי בכור, סקשי גופטה, רישיקש דוטה, סוראב פראתף סינג וטל תומר

Referring to Guy Debord's article, "Theory of The Derive", we went touring in Chandigarh in an unordinary way searching for the missing "Sector 13" .
The group members: Itay Bechor, Hrishikesh Dotta, Sakshi Gupta, Sorav Pratap Singh and Tal Tomer

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.