5/12/2009

סקיצות מאת ARCHI PARCHI

אופנה היא סוג חמור כל כך של כיעור,
שיש להחליף אותה כל שישה חודשים.

אוסקר ווילד. תרגום חופשי.סקיצות אחרונות -

חזית קודמת

פיתוח נוסף
5/10/2009

במשרד של צ'או שין
דרום תל אביב, פועל תאילנדי מוצא נקודת wireless ברחוב אלפסי, ומתקשר עם הבית.