3/04/2014

Agreement between SABA and the Tel Aviv Municipality (13/1/2014) concerning the OccupyTLV settlement's building regulations

[The Hebrew message will be followed by an English one]

SABA – Spontaneous Architecture @ Bezalel Academy

13.1.2014

הנדון: שיתוף פעולה בין עת"א ובין סב"א (הסטודיו לארכיטקטורה ספונטנית באקדמיה בצלאל) סיכום פגישה מה- 12.1.2014, בעיריית תל אביב יפו (נרשם על ידי שרון רוטברד)

משתתפים:
מר אריק שוע, מנהל אגף שכונות ורבעים, עיריית תל אביב יפו
מר אמנון אשל, סגן מנהל אגף אגף שכונות ורבעים, עיריית תל אביב יפו
מר יעקב דרכמן, מנהל רובע בני דן, עיריית תל אביב יפו
אדר' גיא רי מור, מחלקה לארכיטקטורה, אקדמיה בצלאל ירושלים
אדר' שרון רוטברד, מחלקה לארכיטקטורה, אקדמיה בצלאל ירושלים

1. בפגישה נדון שיתוף פעולה בין סבא, הסטודיו לספונטנית בארכיטקטורה הפועל במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל ובין עיריית תל אביב יפו.
סבא הינה תכנית הפועלת בבצלאל מאז 2005, במסגרתה מתכננים הסטודנטים ובונים מבנים זמניים בקנה מידה 1/1. עד כה הקימה סב"א מבנים במקומות שונים בארץ (ירושלים, תל אביב, בת ים) ובהודו.
מהות שיתוף הפעולה היא עבודה של הסטודנטים של סב"א במאהל המחאה הממוקם בשטח גינת ארלוזורוב נמיר מאז שהועבר לשם משדרות רוטשילד ביוזמת העירייה בשנת 2012. שטח זה מיועד בעתיד לשמש כתחנה לרכבת הקלה.הפרויקט ייערך במהלך סמסטר אביב 2014 בין החודשים פברואר ויוני.
הציפייה היא ששיתוף הפעולה הזה יאפשר:
א. גישור בין אוכלוסיית המאהל ובין גורמי העירייה השונים.
ב. הסדרה של המבנים בהתאם להנחיות העירייה והתקנים השונים תוך שמירה על צביונו הארעי והמחאתי של המאהל.
ג. שיפור תנאי השהייה של יושבי המאהל.

2. בפגישה סקר אריק שוע, מנהל אגף שכונות ורבעים בעיריית תל אביב יפו, את ההיסטוריה של המאהל והדגיש את עמדתה של העירייה:
א. כעיקרון, המאהל הנו מאהל מחאה זמני, אסור שישמש כפתרון דיור קבוע ליושביו או שייתן למי מהם בסיס לתפישת חזקה על המקום.
ב. אין להקים מבנים קשיחים בשטח המאהל, ואין לעשות שימוש בחומרים קשיחים.
ג. עיריית תל אביב יפו שואפת לאזן בין האינטרסים השונים של תושביה (ובכלל זה התושבים המתגוררים בסמוך למאהלובין זכות הביטוי והמחאה של יושבי המאהל.
ד. ליושבי המאהל חולקו הודעות בחודש דצמבר ונתנה להם ארכה לפרק מבנים או מרכיבים קשיחים עד 11.1.2014. במידה שיהיו מבנים שלא פורקו, בכוונת העירייה להוציא צווים שיחייבו את שוכני המבנים לעשות את השינויים הדרושים.
ה. במאהל ישנה אוכלוסיה מגוונת שבסיסה גרעין קשה של כעשרה מפגינים שעברו לשם ממאהל רוטשילד. להם הצטרפו במהלך הזמן אנשים נוספים. חלקם של האנשים מטופלים על ידי מחלקת הרווחה של עיריית תל אביב יפו. אין ביכולתה של העירייה לטפל במקרים של אנשים שאינם תושבי העיר תל אביב יפו.

3. אריק שוע פירט את ההנחיות והכללים של העירייה לגבי המבנים המותרים במאהל. הנחיות אלה ישמשו את הסטודנטים של בצלאל כפרוגרמה:
- לא ייעשה שימוש בחומרים קשיחים (לוחות עץ או פח וכיוב')
- המבנים יהיו בטיפולוגיה של אוהל. ניתן לעצב אותן בצורות שונות (אוהלים, כיפות גיאודזיות ועוד), הם יהיו קלים וניתנים לפירוק, אם אפשר בתוך שעות.
- הקונסטרוקציות המותרות הן מעץ וממתכת.
- מעטפת המבנים חייבת להיות מבד או אריג פלסטיק.
- לא יותרו גגות מחומרים קשיחים, רק מבד.
- אין להתקין דלתות קשיחות באוהלים.
- אין לבנות רצפות קשיחות, אין לצקת רצפות או אלמנטים מבטון או לעשות שימוש באריחים. ניתן להתקין רצפות פריקות ממשטחי עץ וכיוצא באלו.
- הפרויקט יתואם עם אגף הפיקוח.

4. בפגישה הסביר שרון רוטברד את הרציונל שמאחורי התוכנית ואת הסיבות להתערבותם של הסטודנטים במאהל. בעקבות הסיורים שערך במאהל ושיחות עם יושביו, הוא העלה מספר נקודות הקשורות למצבו הנוכחי של המאהל:
- מצב השירותים: באתר היה קיים בעבר מבנה שירותים ומקלחות, אך זה נהרס בשל העבודות של הרכבת הקלה. במקום הותקנו שירותים כימיים, אך לטענת יושבי המאהל, מפעילן מסרב לטפל בהם ולנקותם.
- יושבי המאהל מתלוננים על העדר מקלחות בעקבות הריסת מבנה השירותים. עקב כך, ישנם כאלה המתרחצים במבני השירותים הכימיים, דבר שעשוי להוות בעיה. מכיוון שישנה התנגדות של העירייה לכך שיוקם במקום מבנה למקלחות, מוצע שהסטודנטים של בצלאל ינסו למצוא פתרונות לרחצה שיאפשרו פרטיות והיגיינה ליושבי המאהל תוך שמירת האופי הזמני והארעי של המאהל. הפתרונות שיציעו הסטודנטים יועברו לאישורה של עיריית תל אביב יפו ויתואמו עמה.
- במהלך השבוע הקודם עבר שרון רוטברד במאהל וחיווה את דעתו ביחס למבנים, במיוחד אלו הדורשים שינויים בעקבות הודעת העירייה ושעתידים לקבל צווי הריסה. הוא ימשיך לעבור שם ויסייע כמיטב יכולתו. יחד עם זאת, מכיוון שההתערבות של סב"א אמורה להתחיל רק באמצע פברואר, אין ביכולתו לעשות הרבה לפני כן, ויש לקחת בחשבון שישנם במאהל מספר מקרים קשים של אנשים מבוגרים או חולים השוכנים במאהל ושפינויים או פירוק המבנים שלהם במהלך החורף עשוי לפגוע בבריאותם. אין לדעת כמובן כיצד יעבור החורף, אולם בהתחשב בסערה הקשה שפקדה אותנו בתחילת החורף מוצע שעיריית תל אביב תיקח את השיקול הזה בחשבון ואם ועד כמה שאפשר תנהג במידת בית הלל.
- כל הפעולות והפרויקטים שייעשו במסגרת הפרויקט ייעשו בהתאם להנחיות החוק והעירייה ויתואמו עם הגורמים הרלוונטיים בעיריית תל אביב.

בכבוד רב,
אדר' שרון רוטברד
סב"א, הסטודיו לארכיטקטורה ספונטנית, אקדמיה בצלאל, ירושלים

Agreement between SABA and the Tel Aviv Municipality (13/1/2014) concerning the OccupyTLV settlement's building regulations


‏SABA – Spontaneous Architecture @ Bezalel Academy
‏www.spontaneous-architecture.org

January 13, 2014

RE: Cooperation between Tel Aviv Municipality and SABA (Spontaneous Architecture Studio, Bezalel Academy) January 12, 2014 Meeting Summary (by Architect Sharon Rotbard)

Participants:
Mr Aric Shua, Director of Neighborhoods Department, Tel Aviv Municipality
Mr Amnon Meshel, Assistant Director of Neighborhoods Department, Tel Aviv Municipality
Mr Yaacov Drachman, Director of Bney Dan Neighborhood, Tel Aviv Municipality
Architect Guy Ri Mor, Architecture Department, Bezalel Academy, Jerusalem
Architect Sharon Rotbard, Bezalel Academy, Jerusalem

1.  The meeting concerned cooperation between SABA, the Spontaneous Architecture Studio of the Bezalel academy and the  Tel Aviv Municipality
The SABA program has operated in Bezalel since 2005, and within it, students design and build temporary structures on a 1/1 scale.  So far, SABA has built structures in various locations in Israel (Jerusalem, Tel Aviv, Bat Yam) and in India.
The core of the cooperation pertains to work by SABA students in the OccupyTLV camp, which is located in the Volovelsky-Karny Park, since it was moved there from Rothschild Avenue in 2012.  The area is designated in the future as a light train station.  The project will be carried out during the 2014 Spring Semester (February-June).
It is expected that the cooperation would facilitate:
a. Mediation between the dwellers of the camp and the various Municipality agencies.
b. Compliance of the structures with Municipality guidelines and various standards, while preserving the temporary and protest nature of the camp.
c.  Improvement in living conditions of the camp dwellers.

2) Mr Aric Shua, Director of Neighborhoods Department, Tel Aviv Municipality, reviewed the history of the camp, and emphasized the Municipality positions in this matter:
a. In principle, the camp is a temporary protest, and it must not serve as a permanent residence solution for its dwellers. or permit any of the dwellers to establish rights over the location.
b. No rigid structures may be constructed, and no rigid materials may be used.
c. The Tel Aviv Municipality strives to balance the various interests of its residents (including residents of nearby homes), and Freedom of Expression and Protest of the camp dwellers.
d. In December 2013, notices were distributed to the camp dwellers, and time was provided to dismantle structures or rigid components till January 11, 2014.  In case there would be structures that were not dismantled, the Municipality intends to issue decrees that would compel the camp residents to perform the required changes.
e. The camp includes heterogeneous population, with a hard core of about 10 protesters, who moved there from the Rothschild camp, which were joined over time by others. Part of the people are under care of the Welfare Department of the Municipality.  The Municipality cannot address the cases of people that are not residents of Tel-Aviv Jaffa.

3. Aric Shua detailed the guidelines and rules of the Municipality, relative to structures that are permitted in the camp.  Such guidelines would be used by the Bezalel students program:
- No use of rigid materials (wood boards, sheet metal, etc)
- The structures would have the typology of tents. They may take various designs (tents, geodesic domes, etc), they would be light and readily dismantled within hours.
- Wood and metal construction is permitted.
- The structures may be enveloped by fabric or plastic sheets/
- No rigid roofs are permitted, only fabrics.
- No rigid doors are permitted.
- No rigid floors are permitted, no concrete (molded or tile) may be used.  Floors, made of readily dismantled wooden boards are permitted.
- The project would be coordinated with the Inspection Department.

4. Architect Sharon Rotbard explained the rationale behind the plan, and the reasons for the involvement of the students in the camp.  Following visits to the camp and conversations with its dwellers, he raised a number of points, relative to current conditions of the camp:
- Toilets: In the past, a toilets and shower structure existed on location, but was demolished as part of the light train project.  As a replacement, chemical toilets were provided, but camp dwellers claim that the operator refuses to treat and clean them.
- Camp dwellers complain over the absence of showers, following the demolition of the old toilets structure.  As a result, some use the chemical toilets as a shower, which is problematic.   Since the Municipality objects to the construction of a shower, it is proposed that the Bezalel students would try to find adequate washing solutions, which would provide privacy and hygiene for the camp dwellers, while maintaining the temporary nature of the camp.  Any solutions, proposed by the Bezalel students, would be brought for approval by the Municipality and coordinated with it.
- During the past week, Sharon Rotbard went through the camp, and provided opinions relative to the structures, particularly relative to those that require changes, following the notices provided by the Municipality, and which are candidates for Demolition Decrees.  He would continue to visit the camp, and assist in this matter. With it, since the SABA project is scheduled to start only in February, he cannot do much before that time.  It should be taken into consideration that there are a number of difficult cases of seniors, or sick people, who live in the camp, and that the demolition of their structures, or their eviction during the winter may damage their health.  While the weather during the winter is unpredictable, considering the severe storm earlier this winter, it is proposed that the Municipality take it into consideration, and apply lenience to the degree possible.
- All activities, performed as part of this project, would comply with the law and Municipality guidelines, and coordinated with relevant Municipality agencies.

Respectfully,

Architect Sharon Rotbard
SABA - Spontaneous Architecture Studio, Bezalel Academy, Jerusalem

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.